0523-757-966
© כל הזכויות שמורות לסיגל לזרוביץ - יעוץ, אימון, ניהול והדרכה - איתך בדרך לשינוי והתפתחות, ת.ד. 7494, חיפה, 31074 | טל': 0523-757966 | דוא"ל: sigal.coach@gmail.com
ניתן לפרסם, לשכפל, להעתיק, להקליט ולהעביר לכל אחד, בכל צורה שהיא ובלבד שהמאמר ישאר שלם כולל הקרדיט לכותבת המקורית בסוף המאמר – ושיהיה בהצלחה ובהנאה

 


קליטה נכונה של עובדים חדשים


דרך קליטת העובד משפיעה רבות על הדרך בה תופס העובד הארגון ומשמעותית ביותר לרצונו העתידי להישאר בארגון. עובד שנשקיע בדרך קליטתו יעריך וסביר להניח כי המקום עבודה אכפת ממנו, רציני, מסודר והוא יהיה  מחובר למטרות וליעדים.

ראשית, עשו לו עם הכרה עם המקום כולל שירותים, חדר צוות, חדר אוכל, מיקום מכונת הצילום וכד'.

רצוי שכבר ביומו הראשון הוא יקבל את חזון, ערכי, מטרות ויעדי הארגון, מבנה ארגוני הכולל את תחומי הפעילות המשמעותיים.  

בהמשך כדאי להכיר לעובדים החדשים את דרכי המיחשוב, רשימת אנשי קשר, דרך השימוש בטלפון, היכרות עם הדברים הכי טריוואליים. 

תנו לעובדים את המידע הישיר עבורו ללא שיהיה זקוק לפנות אליכם כולל תנאי העסקה, ימי ושעות העבודה, כרטיס עובד והחתמת שעון נוכחות, הסעות, ארוחות ועוד. כמו כן, נהלי עבודה, ימי חופשה ומחלה, הכשרות והשתלמויות וכד' 

הקדישו זמן לעובד לשאלות, תשובות ואפשרו לו לעלות כל שאלה, זהו זמן חיוני עבורכם גם - עובד חדש רואה לעתים דברים שאחרים במשך עבודתם השוטפת כבר אינם רואים וזו הזדמנות מיוחדת בשבילכם לראות דברים מזווית נוספת.