0523-757-966
© כל הזכויות שמורות לסיגל לזרוביץ - יעוץ, אימון, ניהול והדרכה - איתך בדרך לשינוי והתפתחות, ת.ד. 7494, חיפה, 31074 | טל': 0523-757966 | דוא"ל: sigal.coach@gmail.com
ניתן לפרסם, לשכפל, להעתיק, להקליט ולהעביר לכל אחד, בכל צורה שהיא ובלבד שהמאמר ישאר שלם כולל הקרדיט לכותבת המקורית בסוף המאמר – ושיהיה בהצלחה ובהנאה


סיפור האבנים - לכל מי שזקוק לסיוע בניהול הזמן 

יום אחד מרצה באוניברסיטה מילא צנצנת באבנים גדולות ושאל את הקהל האם הצנצנת מלאה.הקהל ענה "כן".

המרצה הפתיע את הקהל ושלף דלי עם חצץ ופיזר אותו בתוך הצנצנת, אבני החצץ הקטנות מילאו את החללים בין האבנים הגדולות. אחר כך הוסיף חול, אשר מצא דרכו בין החללים ולבסוף שפך מים שהצליחו לחלחל במרווחים הקטנטנים – עד אשר הצנצנת היתה מלאה לגמרי.

 ומה  הלקח? שתמיד יש מקום להכניס עוד משהו לחיים?? לא

.הלקח הוא שלולא הוכנסו האבנים הגדולות תחילה – לא היו יכולות להכנס כלל


האבנים הגדולות מייצגות את הדברים החשובים בחיים. אם נזכור להתחיל בהם, תמיד יימצא מקום לדברים

אין טעם להכניס עוד ועוד משימות לביצוע בכל יום, אם הן אינן משרתות את המטרות החשובות ביותר שלנו


יותר חשוב לעשות את הדברים הנכונים מאשר לעשות את הדברים בצורה נכונה