0523-757-966
© כל הזכויות שמורות לסיגל לזרוביץ - יעוץ, אימון, ניהול והדרכה - איתך בדרך לשינוי והתפתחות, ת.ד. 7494, חיפה, 31074 | טל': 0523-757966 | דוא"ל: sigal.coach@gmail.com
ניתן לפרסם, לשכפל, להעתיק, להקליט ולהעביר לכל אחד, בכל צורה שהיא ובלבד שהמאמר ישאר שלם כולל הקרדיט לכותבת המקורית בסוף המאמר – ושיהיה בהצלחה ובהנאה


פיתוח עבודת צוות 

ניהול צוות הינו אחד היסודות החשובות ביותר של כל ארגון, הצלחתך כמנהל תלויה בצוות שלך ובעיקר בשיתוף הפעולה שאתה מצליח ליצור בין האנשים.

להלן מספר נושאים וטיפים שיסייעו לך להשיג יעדים משותפים בצורה יעילה:

 
* תכנון ומיקוד - השווה בין תכנון סדרי העדיפויות שלך לשל חברי הצוות. הבהירו מדי תקופה מה תפקידו של כל אחד.  וודא כי החזון של הצוות ברור לכל חברי הקבוצה כולל מטרותיה ויעדיה. תאם וארגן את המשימות של חברי הצוות במשותף.

* סיעור מוחות - נהל דיונים בדיווחים הדדיים כדי שכל אחד מאנשי הצוות יהיה מעודכן גם לגבי התקדמות כל אחד וגם לגבי התקדמות הפרויקט. וודא כי הצוות שלך מעודכן לגבי נושאים שמבוצעים על ידי הצוותים האחרים שקשורים לפרויקט. בקש ועודד חילופי רעיונות בין החברים והעלאת רעיונות חדשים ויצירתיים ללא ביקורת. 

* ניהול זמן - הקדש זמן כדי לוודא כי כל אנשי הצוות יודעים לנהל את זמנם, קיים בצוותך יום עיון בנושא ניהול זמן/דיון בנושא. הדבר ידרבן כל אחד בצוות לעבוד במירב היעילות. קבע זמן קבוע לפגישת הצוות ללא הפרעות.

* עודד שיתופי פעולה -אלו תורמים לעלייה באיכות ובתפוקה, עליך ליצור הזדמנויות ליצרת תקשורת וקשר.

* אווירה ודרכי תקשורת  - קבע כללי משחק ידועים לכל חברי הצוות, שקיפות, חוסר רכילות, פתיחות כל אלו יסייעו לאוירה טובה בין החברים. עודד קבלת עזרה והראה דוגמא אישית לכך, שבח את הצוות על שיתופי הפעולה והישגים קטנים. שים לב לשקטים שבחבורה. במצב של קונפליקט קיים דיון פתוח ודאג שלא יגלוש ליחסים אישיים

* קבלת החלטות בצוות -  ציין והדגש בפני חברי הקבוצה יחליטו את ההחלטה במשותף. 
ככל שיש יותר אנשי צוות שותפים לתהליך יש סיכויים טובים יותר להחלטה. חשוב בתחילה להגדיר את הדילמה או הבעיה - אתה כמנהל הצוות וודא שכולם ממוקדים בה. פרט לאנשי הצוות את האפשרויות השונות ובקש אפשרויות נוספות, וודא שכל האופציות מושמעות ומוצגות. כעת נתחו את האופציות השונות לעתים יש צורך לחלק את הצוות לקבוצות כך שכל קבוצה תהיה אחראית על אפשרית מסוימת (רצוי שבכל קבוצה יהיו דיעות מנוגדות). כעת כל הצוות נדרש להטיל ביקורת ופגמים באופציות המועלות וכך הגיעו להסכמה הכללית (זו אינה תחרות בין הקבוצות אשר שילוב של זווית ראיה).