0523-757-966
© כל הזכויות שמורות לסיגל לזרוביץ - יעוץ, אימון, ניהול והדרכה - איתך בדרך לשינוי והתפתחות, ת.ד. 7494, חיפה, 31074 | טל': 0523-757966 | דוא"ל: sigal.coach@gmail.com
ניתן לפרסם, לשכפל, להעתיק, להקליט ולהעביר לכל אחד, בכל צורה שהיא ובלבד שהמאמר ישאר שלם כולל הקרדיט לכותבת המקורית בסוף המאמר – ושיהיה בהצלחה ובהנאה


דילמת העיסוקים - או איך להחליט בין תפקידים/מישרות

חלק ממתאמניי מגיעים אליי בהתלבטות איך להחליט בין שני תפקידים/מישרות או כאלו שעובדים בתפקיד מסוים והציעו להם תפקיד אחר וההחלטה עבורם קשה 

כאשר אתה חייב להחליט במהירות ניתן ליישם את הטכניקה הבאה די בקלות:

הכן רשימה של כל הסיבות החשובות עבורך בתפקיד/מישרה (לדוגמא: אפשרויות קידום, תנאי עבודה פיזיים, תנאי עבודה סוציאליים, אווירה, עצמאות בעבודה וכד'), דרגם. לא לכל היתרונות יש ערך שווה, ניתן גם לעשות רשימה מקבילה של חסרונות בכל עבודה. 

כעת לאחר שיש לך את כל הנתונים לפניך עם סדרי העדיפויות תוכל לתת ציון לכל אחת מהמישרות וסביר להניח שהתמונה כעת בהירה יותר עבורך.