0523-757-966
© כל הזכויות שמורות לסיגל לזרוביץ - יעוץ, אימון, ניהול והדרכה - איתך בדרך לשינוי והתפתחות, ת.ד. 7494, חיפה, 31074 | טל': 0523-757966 | דוא"ל: sigal.coach@gmail.com
ניתן לפרסם, לשכפל, להעתיק, להקליט ולהעביר לכל אחד, בכל צורה שהיא ובלבד שהמאמר ישאר שלם כולל הקרדיט לכותבת המקורית בסוף המאמר – ושיהיה בהצלחה ובהנאה


פיתוח עבודת צוות 

מנהלים רבים צריכים לעבור תהליך של קליטת עובדים חדשים או התמודדות עם עובדים מתנגדים. בעבר, הפתרון לעובדים כאלו היה על פי רוב פיטורים. כיום בתהליכי ייעוץ ואימון אישי אנו ממקדים את הפחדים והחסמים של המנהל ומשנים את דפוסי ההתנהגות שלו ו/או של העובד.

מנהל נדרש להיות רב תרבותי ובעל ידע בניהול עובדים ולכן נבנה לו תכנית לפיתוח הידע ונסייע לפיתוח המודעות העצמית שלו. בתהליך זה המנהל ילמד לממש את עצמו, להאציל סמכויות, לבנות את חזונו ומטרותיו וכן מיומנויות של ניהול עובדים.

עבודת צוות יעילה ומתואמת היא מן האתגרים הגדולים במקום העבודה. המטרה היא להפוך קבוצת אנשים  שונים בערכיהם, במטרותיהם ברצונותיהם ובתפיסתם השונה את המערכת בה הם פועלים, לצוות שעובד יחד. אחת מהמיומנויות הניהוליות המורכבות, היא להניע צוות זה לבצע את משימותיו בצורה הטובה ביותר. מנהל שידע להתוות כיוון לצוותו, לאמץ סגנון וכלים ניהוליים הולמים ולגשר בין התהליכים הקבוצתיים והאישיים, יצליח לבנות צוות המגיע לתוצאות.

 מטרות האימון לניהול צוות הינן:
• הקניית מיומנויות לגיבוש צוותים העובדים בארגון.
• פיתוח מיומנויות להפעלת צוותי משימה.
• שיפור עבודת הצוות.