0523-757-966
© כל הזכויות שמורות לסיגל לזרוביץ - יעוץ, אימון, ניהול והדרכה - איתך בדרך לשינוי והתפתחות, ת.ד. 7494, חיפה, 31074 | טל': 0523-757966 | דוא"ל: sigal.coach@gmail.com
ניתן לפרסם, לשכפל, להעתיק, להקליט ולהעביר לכל אחד, בכל צורה שהיא ובלבד שהמאמר ישאר שלם כולל הקרדיט לכותבת המקורית בסוף המאמר – ושיהיה בהצלחה ובהנאה


הדרכה, ייעוץ ואימון לעמותות ולארגונים

עצות ליצירת מוטיבציה גבוהה של מתנדבים


* גלו גמישות עם המתנדב  
- הוא מבקש לשנות זמנים ואילו מתאימים לכם, השתדלו לא להיות קשיחים עימם. אפשרו להם חופש פעולה עד כמה שאפשר. 

* הדרכה, ליווי ותמיכה -
העניקו למתנדב את מירב הכלים, אלו ישפיעו על החוויה שהם חווים.

* היו רגישים לזמנם 
 - המתנדבים נותנים מזמנם הפנוי, התייחסו לכך בכבוד המתאים. המנעו מגרימת בזבוז זמנם בדיווחים או ישיבות מיותרות, אלו עלולים להוציא מהם את הרוח מהמפרשים, או יותר נכון את רוח ההתנדבות.

* הפגינו אכפתיות - התעניינו בכנות במתנדב, במשפחתו ובמה שהוא עובר. 

* התאימו את תפקידהם לצרכיהם - תנו להם תפקידים שהם רוצים ומתעניינים בהם (וכמובן יסייעו לעמותה), מתן תפקיד שאינו מעניין ואינו  הולם אותם ימנע מהם להמשיך להתנדב אצלכם. חשוב שהתפקידים יהיו בעלי היתכנות ויאפשרו להם משמעות והצלחה.

 * ברכו והודו למתנדבים - כפי שאתם מברכים את עובדיכם בחג שמח, דאגו לברך גם את המתנדב בחג (אם אפשר תנו להם גם מתנה, גם אם סמלית, מגיע להם !!), הביעו הערכתכם אליהם בכל הזדמנות והעניקו להם תעודות הוקרה, תארים כמו "יקיר העמותה" וכד', כל אדם זקוק להערכה, עידוד ולפרגון.

* שמרו על יחסים תואמים - מנעו מהעובדים רכילות, מריבות אישיות וכד' 

*נסו להבין את המוטביציה האישית שלהם 
 - שאלו אותם בגלוי מה מביא אותם להתנדב, יש מתנדבים שמחפשים משמעות, יש המעוניינים להכיר אנשים חדשים, ילקבל הכרה, להגיע להישגים, יש הזקוקים לחברה, התאימו את הסיבה לתפקיד המתאים