0523-757-966
© כל הזכויות שמורות לסיגל לזרוביץ - יעוץ, אימון, ניהול והדרכה - איתך בדרך לשינוי והתפתחות, ת.ד. 7494, חיפה, 31074 | טל': 0523-757966 | דוא"ל: sigal.coach@gmail.com
ניתן לפרסם, לשכפל, להעתיק, להקליט ולהעביר לכל אחד, בכל צורה שהיא ובלבד שהמאמר ישאר שלם כולל הקרדיט לכותבת המקורית בסוף המאמר – ושיהיה בהצלחה ובהנאה


שינוי תפקיד /מקום עבודה 

מתלבט האם לשנות תפקיד ?

הנה כמה זויות מחשבה על עבודתך אשר אם תבדוק אותם תוכל לדעת האם אתה מעונין  / זקוק לשינוי

האם יש לך לדעתך את כל הנדרש לתפקידך כיום ?

האם אתה מסופק בתפקידך? 

האם התפקיד עונה לציפיות האישיות שלך בקריירה וההתפתחות האישית? 

האם אתה חי בתחושה שאתה תורם לארגונך ? הערכים של הארגון תואמים לערכיך ?

האם יש נושאים שהיית רוצה שיהיו אחרת במישרתך, ביחסיך עם הממונה עליך, עם הקולוגות ו/או במקום העבודה שלך ?