0523-757-966
© כל הזכויות שמורות לסיגל לזרוביץ - יעוץ, אימון, ניהול והדרכה - איתך בדרך לשינוי והתפתחות, ת.ד. 7494, חיפה, 31074 | טל': 0523-757966 | דוא"ל: sigal.coach@gmail.com
ניתן לפרסם, לשכפל, להעתיק, להקליט ולהעביר לכל אחד, בכל צורה שהיא ובלבד שהמאמר ישאר שלם כולל הקרדיט לכותבת המקורית בסוף המאמר – ושיהיה בהצלחה ובהנאה


פיטורין

הצעדים הראשונים

ראשית כדאי לבדוק מהן ההכנסות הצפויות לתקופה הקרובה - כולל דמי אבטלה, פיצויים, חסכונות והכנסות שונות כמו שכר בן/ת הזוג, קצבאות, שכר דירה וכד'.

מיידית נסה ליצור הכנסה נוספת, כל תוספת מבורכת

כדאי לבדוק האם ניתן להקפיא:
- חסכונות
- משכנתא
- ביטוחים

חשוב לבדוק את הקופות השונות והתאמתן למצב החדש: קרן השתלמות, קופת הגמל וקרנות הפנסה, בדקו מהן האפשרויות ומה ההשלכות. לעתים ניתן לפרוס את המס של כספי הפיצויים, לקבל החזרי מס בסוף השנה ועוד ולכן שווה לבדוק.